Лев Троцкий – Сборник (книги, статьи, речи, письма)

Лев Давидович Троцкий (псевд.: Перо, Антид Ото, Л.Седов, Старик и др.; настоящая фамилия – Бронштейн; 26 октября (7 ноября) 1879 – 21 августа 1940) – деятель международного коммунистического революционного движения, практик и теоретик марксизма, идеолог одного из его течений – троцкизма. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 г. и один из создателей Красной Армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член Исполкома Коминтерна. В первом советском правительстве – нарком по иностранным делам; в 1918-1925 – нарком по военным и морским

davamını oxu

Azərbaycanda Xristianlıq: keçmişdən bu günə

Azərbaycanda Xristianlıq: keçmişdən bu günə – oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu kitabda xristian konfessiya və cərəyanların tarixindən bəhs olunur, Azərbaycanda mövcud olan xristian təşkilatların idarəetmə strukturu, inanc əsasları, sayları, etnik və yaş tərkibi, məsihçilərin ölkəmizdə humanitar fəaliyyəti və mətbu orqanları barədə ətraflı məlumat verilir. Kitab ərsəyə gətirilərkən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix Arxivi, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dini İşlər üzrə Şuranın müvəkkili və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dini İşlər İdarəsinin arxiv materiallarından istifadə olunmuş, Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində yaşayan

davamını oxu

Zeynəddin Hacıyev – Fəlsəfə (.pdf və .docx)

Z.C.Hacıyev kimdir? O, 1941-ci ildə Balakən rayonunun Tülü kəndində dünyaya göz açıb.  Orta məktəbi bitirdikdən sonra, 1958-1960-cı illərdə kolxozda adi kolxozçu işləyib. 1960-cı ildə ADU-nun tarix fakültəsinə daxil olub, 1965-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1965-1969-cu illərdə ADU-nun Fəlsəfə kafedrasında əyani aspirant olub. 1966-cı ildə ordu sıralarında qulluq edib. 1969-cu ildə “Siyasət ilə əxlaqın qarşılıqlı münasibətləri” mövzusunda namizədlik, 1993-cü ildə “Elmitexniki tərəqqi ilə sosial dəyişikliklərin dialektikası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 1969-1981-ci illərdə ADU-da müəllim, baş müəllim və dosent

davamını oxu

Site Footer